Regulamin szkoły tańca Salsa Clasica

1. Uczestnictwo w kursie tańca jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. Zapisać się  na kurs można w następujący sposób:
– osobiście w recepcji szkoły (Bartoszewicza 5)
– telefonicznie (w godzinach otwarcia biura)
– drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres kursy@salsaclasica.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w dziale grafik kursów na stronie www.salsaclasica.pl

3. Szkoła Tańca Salsa Clasica zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany okres zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa  szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i zapewnia zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia .

4. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba  uiścić opłatę zgodnie z cennikiem lub
a) okazać kartę i podpisać listę ( FitProfit, FitFlex ) oraz wylegitymować się dowodem tożsamości
b) okazać kartę Multisport Benefit i wylegitymować się dowodem tożsamości
c) okazać kod dostępu przy korzystaniu z Medicover Sport

5. Kursanci powinni starać się w miarę możliwości nie przeszkadzać w trwających zajęciach a w szczególności nie rozmawiać na Sali w trakcie trwania innych zajęć.

6. Zgłoszenia nieobecności można dokonać w następujący sposób:
– drogą sms-ową na numer szkoły z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, rodzaju oraz dnia i godziny kursu, którego dotyczy zgłoszenie.
Skuteczne zgłoszenie jest wtedy kiedy zostanie przekazane do 10-ej rano w dniu kiedy odbywają się zajęcia. Można opuścić tylko jedne zajęcia w karnecie.

7. W przypadku zgłoszenia nieobecności w terminie opisanym w punkcie 6 opłata przechodzi na kolejne zajęcia.

8. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Szkoła nie odpowiada.

9. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody pracownika szkoły jest zabronione

10. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły Tańca Salsa Clasica kursantom przysługuje zwrot wpłat za odwołane zajęcia, ma to miejsce wtedy, kiedy nie zostanie utworzona grupa a opłaty wcześniej zostały pobrane.

11. Zaliczka i opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Należy dokonywać przemyślanych opłat.

12. Opłaty należy wnosić  miesięcznie- opłata miesięczna oznacza ilość  zajęć, ile wynika  w danym miesiącu.

13. Szkoła Tańca Salsa Clasica nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe, a także zakładać odpowiedni strój.

14. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.

15. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby od 18 roku życia.

16. Szkoła nie gwarantuje partnerów do tańca ale zobowiązuje się do pomocy w ich znalezieniu wśród zgłaszających się na zajęcia osób.

17. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzenia zakazu wstępu dla osób, które w jakikolwiek sposób utrudniają pracę recepcji lub instruktorów.

18. Na Sali tanecznej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz wnoszenia jedzenia.

19. Na terenie Szkoły Tańca Salsa Clasica oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

20. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia  i instruktor.

21. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu.

22. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

23. Szkoła zastrzega sobie prawo do likwidacji grupy, jeżeli liczy ona mniej niż 8 osób.

24. Zajęcia odbywają się przy minimalnej frekwencji jaką jest 8 osób.

25. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kursy@salsaclasica.pl

26. Aktualne informacje o kursach istniejących i startujących można znaleźć na stronie internetowej www.salsaclasica.pl

Zapis na kurs można wykonać przez stronę mailowo na kursy@salsaclasica.pl lub telefonicznie 537 664 232

Bądź na bieżąco

Odwiedź nas
ul. Bartoszewicza 5
+ 48 537 664 232
pon - pt: 17:00 - 22:00
Na skróty